Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

przepisy

Co dalej z korytarzem życia i zajmowaniem pasa awaryjnego?

Przepisy dotyczące korytarza życia nakazują zjechać do krawędzi pasa ruchu a nie dalej, przepisy nie przewidują np. zajmowania pasa awaryjnego. Napisałem w tej sprawie petycję do Sejmu – co było tematem jednego z poprzednich wpisów. Komisja do Spraw Petycji zwróciła się z dezyderatem do Ministerstwa Infrastruktury. Jak zakończyła się ta sprawa?

Ministerstwo Infrastruktury stoi na stanowisku, że obecne przepisy „optymalnie” określają zasady zachowania kierujących pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego.

Ministerstwo zwraca uwagę na istniejący od dawna art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się”.
Czyli kierowcy mają zbliżyć się do odpowiedniej krawędzi pasa ruchu „w warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego” (art. 9 ust. 2) co ma umożliwić swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego, ale i tak trzeba jeszcze na zasadach ogólnych (czyli art. 9 ust. 1) dodatkowo usunąć się z drogi pojazdu uprzywilejowanego. Czy to ma sens?

Jak wynika z raportu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie” w roku 2020, w ocenie użytkowników pojazdów uprzywilejowanych, Państwowej Straży Pożarnej, zespołów Ratownictwa Medycznego, Policji przepisy dotyczące korytarza życia mają bardzo pozytywny wpływ na zachowanie kierowców i działają z korzyścią dla służb ratowniczych.

Z drugiej strony w dokumencie tym zawarty jest wniosek, że „zdarzają się przypadki braku możliwości utworzenia »korytarza życia« na zatłoczonych drogach ze względu na infrastrukturę drogową. Głównymi przeszkodami są między innymi: zbyt wysokie krawężniki, barierki ochronne, zbyt wąskie pobocza jak również zbyt blisko rosnące drzewa przy drogach poza terenem zabudowanym”. W jaki sposób wąskie pobocza mogą stanowić przeszkodę, skoro przepisy nakazują… zjechać do krawędzi pasa ruchu?

Raport wskazuje też inny problem: „problemem jest przejazd dwóch lub więcej pojazdów uprzywilejowanych. Kierowcy po przejeździe pierwszego uprzywilejowanego pojazdu często wracają do normalnego ustawienia”. Ale z drugiej strony zgodnie z przepisem (art. 9 ust. 3): „kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego”.

Ministerstwo obecnie nie przewiduje się zmiany przepisu dotyczącego korytarza życia, a sejmowa Komisja do Spraw Petycji przyjęła wyjaśnienia Ministerstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *