Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

Skierniewice

Strzałki nakazują zmianę pasa ale już jesteśmy na skrajnym pasie ruchu

W 2017 roku otwarto stację paliw BP przy alei Macieja Rataja w Skierniewicach. Powstały pasy włączenia i wyłączenia. I przy tej okazji popełniono błąd: na wjeździe na stację BP zastosowano strzałki naprowadzające P-9. Strzałki te oznaczają nakaz wjazdu na sąsiedni…

Opublikowane w usunznak