Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

przepisy

Zakaz jazdy po jezdni hulajnogą elektryczną i UTO.

21 września 2022 roku wejdą w życie nowe przepisy, które zakażą jazdy hulajnogą elektryczną i UTO jazdy po jezdni. W przypadku hulajnogi elektrycznej zakaz dotyczy jezdni o dopuszczalnej prędkości większej niż 30km/h. Po ponad roku przepisy zostały naprawione i dostosowane do planów jakie najwyraźniej projektodawca miał od początku… Zmiany wchodzą w życie 21 września 2022 roku.

Poniżej treść artykułów 33a i 33b w brzmieniu obowiązującym od 21 września 2022 roku.

Art. 33a.

1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać
z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością
nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla
rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą
elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych
jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest
dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla
rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

3. Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:
1) ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
3) jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z:
a) pasa ruchu dla rowerów,
b) przejazdu dla rowerów,
c) jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Art. 33b.

1. Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów.

3. Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:
1) ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
3) czepiania się pojazdów;
4) jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z przejazdu dla rowerów.

ustawa Prawo o ruchu drogowym (od 21 września 2022 roku)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *