Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

zagraniczne

Nowe znaki drogowe w Niemczech od 28 kwietnia 2020 r.

Pod koniec kwietnia 2020 r. w Niemczech nastąpiła zmiana przepisów ruchu drogowego. Łatwiej jest stracić czasowo prawo jazdy (już od 21 km/h w obszarze zabudowanym, 26 km/h poza), zwiększają się kwoty mandatów. Wprowadzone zostają nowe zasady, takie jak maksymalna prędkość…

Opublikowane w usunznak