Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

chodnik

Wypadło „pozostawionego” czyli parkowanie na chodniku po nowemu.

Niedawno ogłoszona ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wprowadziła wiele zmian w przepisach drogowych. Chodnik został zastąpiony drogą dla pieszych, która składa się z… chodnika. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 4a) droga dla pieszych – drogę lub część…