Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

przepisy

Nikt nie rozumiał tej tabliczki więc zmieniono jej znaczenie. Odstępy między pojazdami w tunelach.

Tabliczka T-32 jest bardzo rzadko spotykanym znakiem. Umieszcza się ją pod znakiem D-37 „tunel”. Obecnie (maj 2022) spotkamy ją w trzech tunelach w kraju – w Lalikach (S1), w Gdańsku (tunel pod Martwą Wisłą) oraz w Karpaczu. Co ciekawe, tabliczka ta była ustawiona także przed tunelem pod Ursynowem w ciągu drogi S2 w Warszawie ale… przed oddaniem tego tunelu do ruchu została usunięta.

Niedawno znaczenie tej tabliczki uległo zmianie. Obecnie wskazuje ona odstęp w tunelu po zatrzymaniu, choć do niedawna oznaczała odstęp między pojazdami w ruchu (a przynajmniej tak była interpretowana). Skąd tak duża zmiana?

Ustawowe odstępy między pojazdami w tunelach

W 2007 roku do ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzono dwa przepisy dotyczące odstępów między pojazdami w tunelach.

Art. 19. 4. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:
1) 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem;
2) 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1.

5. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć za pomocą znaków drogowych dopuszczalny odstęp, o którym mowa w ust. 4, w zależności od obowiązującej w tunelu dopuszczalnej prędkości.

Art. 47a. Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

ustawa Prawo o ruchu drogowym (stan na 13 maja 2022)

Pierwszy przepis (art. 19) mówi o odstępie jaki należy zachować od poprzedzającego pojazdu w tunelach o długości większej niż 500m poza obszarem zabudowanym. Jest to 50 lub 80 metrów w zależności od tego jakim pojazdem jedziemy.

Obecnie mamy dwa tunele w kraju w których przepis ten ma zastosowanie: jest tunel w ciągu S1 w Lalikach oraz tunel w ciągu S2 w Warszawie. Dalej ustawa mówi, że Odstęp ten może być zmniejszony lub zwiększony za pomocą znaków drogowych. W momencie wejścia w życie tego przepisu znak o którym mowa nie był jeszcze przewidziany.

Drugi przepis (art. 47a) stanowi, że podczas zatrzymania w tunelu należy zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5m. Ten przepis ma zastosowanie dla każdego tunelu. Ten odstęp ma na celu umożliwienie ewentualnego manewrowania pojazdami po zatrzymaniu w tunelu.

Narodziny tabliczki T-32

W 2008 roku, czyli ponad roku od wejścia przepisów dotyczących odstępów w tunelach, została wprowadzona nowa tabliczka – tabliczka T-32.

Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-32 wskazuje minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu

Niestety nie doprecyzowano, o jaki odstęp chodzi. Chyba wszyscy interpretowali tę tabliczkę tak, że wskazywała ona odstęp między pojazdami w ruchu, czyli ten, o którym mowa w art. 19 ust. 4. W końcu ustawa przewiduje, że to ten odstęp może zostać zmieniony (art. 19 ust. 5).

Odstęp między pojazdami w Konwencji Wiedeńskiej

Konwencja Wiedeńska przewiduje taki znak (C, 10) w celu wskazania minimalnego odstępu między pojazdami w ruchu.

W celu oznajmienia zakazu ruchu pojazdów w odstępach między nimi mniejszych niż wskazane na znaku, należy stosować znak C, 10 „Zakaz jazdy pojazdów w odstępach mniejszych niż … metrów”.

Znak C, 10 Konwencji o znakach i sygnałach drogowych

Jeśli tabliczka T-32 miałaby wskazywać minimalny odstęp między pojazdami w ruchu, to znaczy, że oznaczałaby to samo co znak przewidziany przez Konwencję, co byłoby jej naruszeniem.

Tylko większy odstęp. Zastosowanie tabliczki od 2015 r.

w 2015 roku tabliczka T-32 trafiła do kolejnego rozporządzenia. Tym razem wskazano, że stosuje się ją „w przypadku potrzeby wskazania minimalnego odstępu między pojazdami w tunelu, większego niż określony ustawą”. Ale przecież ustawa mówi, że odstęp może być również zmniejszony a to rozporządzenie mówi jedynie o zwiększeniu tego odstępu. O co tu chodzi?

Jeśli zagłębimy się w przebieg procesu legislacyjnego to zobaczymy, że pierwotny projekt rozporządzenia przewidywał, że… tabliczkę T-32 stosuje się „w przypadku potrzeby wskazania minimalnego odstępu między pojazdami w tunelu po zatrzymaniu”. Czyli jednak chodziło o pięciometrowy odstęp (art. 47a) po zatrzymaniu w tunelu!

Ostatecznie do rozporządzenia trafiło, że „w przypadku potrzeby wskazania minimalnego odstępu między pojazdami w tunelu, większego niż określony ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, pod znakiem D-37 umieszcza się również tabliczkę T-32”.

Pora to zmienić! Petycja i zmiana przepisów

Podsumowując, mieliśmy tabliczkę, która w powszechnym rozumieniu wskazywała odległość między pojazdami w ruchu, choć Konwencja Wiedeńska przewiduje inny znak w tym celu. A z drugiej strony tabliczka ta z perspektywy Ministerstwa oznaczała coś innego.

Napisałem w tej sprawie petycję do Ministra Infrastruktury. Zwróciłem się o usunięcie tabliczki T-32 i wprowadzenie w jej miejsce znaku przewidzianego Konwencją Wiedeńską.

Dostałem odpowiedź, w sumie to chyba nawet pozytywną, że przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza problematyki oznakowania minimalnego odstępu między pojazdami.

Po prawie dwóch latach Ministerstwo wprowadziło zmiany w przepisach: zostało doprecyzowane znaczenie tabliczki T-32 i od grudnia 2021 roku wskazuje ona „minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu po zatrzymaniu”.

Nie zdecydowano się wprowadzić takiego znaku jak w Konwencji. Tak więc 15 lat po wprowadzeniu przepisu o odstępie między pojazdami w tunelu (art. 19 ust. 4), odstępu tego nie można zmienić bo znak ten nadal nie jest określony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *