Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

błędne oznakowanie

Dopuszczalna a rzeczywista masa całkowita to nie to samo

Na drodze wojewódzkiej nr 766 w miejscowości Skrzypiów (koło Pińczowa) ustawiony był znak F-6 („znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem”) który sugerowałby, że na bocznej drodze obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów których dopuszczalna masa całkowita przekracza 8 t. W rzeczywistości na tej drodze wprowadzone został inny zakaz – zakaz wjazdu pojazdów przekraczających rzeczywistą masę całkowitą wynoszącą 8 t.

§ 18.
4. Znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” oznacza zakaz ruchu:
1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
2) ciągników samochodowych;
3) pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t;
4) ciągników rolniczych;
5) pojazdów wolnobieżnych.
5. Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.

§ 20.
4. Znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ….. t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(tekst jednolity z 31 października 2019)

Zwróciłem się o poprawę oznakowania w tym miejscu. Dostałem dosyć pozytywną odpowiedź.

Niestety raczej nie doczekałem się poinformowania o ostatecznych ustaleniach, ale oznakowanie w terenie zostało poprawione. Okazało się, że rzeczywiście chodziło o ograniczenie rzeczywistej masy całkowitej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *