Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

przepisy

Nowe znaki drogowe i inne zmiany – listopad 2021

W listopadzie 2021 ogłoszono rozporządzenie wprowadzające znaki drogowe oraz inne zmiany.

Nowe znaki drogowe

Zostają wprowadzone znaki oznaczające punkt ładowania pojazdów elektrycznych – samodzielny punkt lub występujący na stacji paliwowej.

Wprowadzono również tablice wskaźnikowe stosowane przed pasami zjazdowymi z dróg ekspresowych – dotychczas takie tablice przewidziane były tylko dla autostrad.

Znaki F-14d, F-14e, F-14f – tablice wskaźnikowe przed pasem wyłączania na drodze ekspresowej

Oprócz tego nowe przepisy wskazują tabliczki, jakie mogą być stosowane pod znakami oznaczającymi parkingi, tj. „EV” – pojazdy elektryczne, „EV – ładowanie” – pojazdy elektryczne na czas ładowania oraz „CNG”, „LNG”, „Wodór (H2)” – dla pojazdów napędzanych tymi paliwami. Podobne napisy mogą być umieszczane na miejscach postojowych lub kopertach wyznaczanych znakami poziomymi.

Inne zmiany

Doprecyzowano znaczenie tabliczki T-32: Doprecyzowano, że tabliczka wskazuje odstęp po zatrzymaniu – co wcześniej nie było oczywiste.

Tabliczka T-32 wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu po zatrzymaniu

Znak dotychczas oznaczający strefę płatnego parkowania może oznaczać także śródmiejską strefę płatnego parkowania. Dotychczas na tym znaku mogły pojawić się symbole parkometru, karty zegarowej lub biletu. Usunięto kartę zegarową i bilet. Szkoda, szczególnie karty zegarowej. Moim zdaniem byłoby to świetne rozwiązanie w miejscach, gdzie płaci się za postój np. powyżej dwóch godzin. Nie trzeba fatygować się by odebrać darmowy bilet, co często zdarza się na parkingach dużych sklepów.

Znak D-44 „strefa płatnego parkowania lub śródmiejska strefa płatnego parkowania”

Dotychczas znak D-50 oznaczał zatokę występującą w tunelu. Od teraz oznacza miejsce przeznaczone na zatrzymanie albo postój w razie wystąpienia niebezpieczeństwa lub awarii.

Znak D-50 „zatoka”

Zmiany dotyczą też progów zwalniających. Progi będą mogły być stosowane na drogach krajowych i wojewódzkich. Możliwe będzie stosowanie progów sinusoidalnych, w tym o dopuszczalnej prędkości 40km/h. Przepisy wprost dopuszczają stosowanie tabliczki wskazującej długość odcinka na którym obowiązuje zakaz pod ograniczeniem prędkości ustawianym razem ze znakiem A-11a „próg zwalniający”. Takie rozwiązanie można już spotkać na naszych drogach.

Zmiany z których się wycofano

Wycofano się z rozszerzenia znaczenia sygnałów nadawanych przez sygnalizatory SB na wszystkie pojazdy dopuszczone do jazdy po buspasie (w tym pojazdów elektrycznych).

Sygnalizator SB

Wycofano się również z wprowadzenia nowego znaku oznaczającego śródmiejską strefę płatnego parkowania.

Wycofana propozycja nowego znaku D-44a oznaczającego śródmiejską strefę płatnego parkowania

Więcej w filmiku na ten temat:

Linki do rozporządzeń:
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Zmiany ogłoszono 17 listopada 2021 r. Część zmian wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia a część 2 miesiące od ogłoszenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *