Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

korytarz życia

Co dalej z korytarzem życia i zajmowaniem pasa awaryjnego?

Przepisy dotyczące korytarza życia nakazują zjechać do krawędzi pasa ruchu a nie dalej, przepisy nie przewidują np. zajmowania pasa awaryjnego. Napisałem w tej sprawie petycję do Sejmu – co było tematem jednego z poprzednich wpisów. Komisja do Spraw Petycji zwróciła…