Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

zmiana pierwszeństwa

15 lat temu zmieniono organizację ruchu…

Przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 44 oraz ul. Krakowskiej w Bieruniu były ustawione niebieskie tablice zawierające napis „Zmiana organizacji ruchu” oraz znaki A-7 „ustąp pierwszeństwa”. Na wlocie ul. Krakowskiej zamiast znaku A-7 obecny był znak A-30 „inne niebezpieczeństwo”. Dlaczego było…