Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

Najnowszy wpis

Czy gdy przejeżdża pociąg to ktoś kieruje ruchem?

Przejazd kolejowy w ciągu ul. Fabrycznej w Rudnikach koło Częstochowy. Ostrzega przed nim znak A-10 („przejazd kolejowy bez zapór”). Dodatkowo pod krzyżem św. Andrzeja ustawiona jest tabliczka T-10 („przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu…

Dopuszczalna a rzeczywista masa całkowita to nie to samo

Na drodze wojewódzkiej nr 766 w miejscowości Skrzypiów (koło Pińczowa) ustawiony był znak F-6 („znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem”) który sugerowałby, że na bocznej drodze obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów których dopuszczalna masa całkowita przekracza 8 t. W rzeczywistości na tej drodze…

Opublikowane w usunznak

Obszar zabudowany na DW790 w Dąbrowie Górniczej

Droga wojewódzka nr 790 w Dąbrowie Górniczej (odcinek od ul. Koksowniczej do DK94 i dalej) znajdował się w obszarze zabudowanym. Nawet nie podniesiono na nim dopuszczalnej prędkości. Oczywiście przy drodze nie występowała zabudowa mieszkalna, która to jest wymagana do wyznaczenia…

Opublikowane w usunznak

Dąbrowa Górnicza – miejscowość… bez zabudowy?

Droga krajowa nr 86 przebiega przez Dąbrowę Górniczą, choć jedynie na odcinku ok. 500 metrów. Nie występuje tam żadna zabudowa ani skrzyżowanie na którym można by gdzieś skręcić aby dostać się do jakiejś zabudowy w Dąbrowie Górniczej. A mimo to…

Opublikowane w usunznak

Jeden przejazd, dwa stopy

Na przejeździe kolejowym w Gorlicach w ciągu ulicy Wincentego Pola ustawione były dwa znaki stop oraz dwa krzyże świętego Andrzeja dla jednego kierunku. Droga przecina w tym miejscu pięć torów, druga para znaków ustawiona była po pokonaniu czterech nieczynnych torów…

„Rogatka uszkodzona” bez osoby kierującej ruchem

Na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Fryderyka Chopina w Gorlicach ustawiono znak „stój – rogatka uszkodzona”. Niestety nie zapewniono osoby kierującej ruchem… Oznacza to, że zgodnie z przepisami nie można przejechać przez taki przejazd. § 26. 1. Znak B-32 „stój…

Opublikowane w usunznak

Tabliczka wskazuje inny układ dróg niż znak ostrzegawczy

Na drodze wojewódzkiej nr 933 w Libiążu (ul. Chrzanowska) ustawione były znaki wskazujące na skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z jednej strony, choć wg tabliczek drogi podporządkowane występowały z obydwu stron. Oczywistym jest, że powinien zostać ustawiony znak A-6a „skrzyżowanie…

„Zmiana pierwszeństwa” wprowadzająca w błąd. Obwodnica Dynowa.

Pod koniec 2020 roku otwarto obwodnicę Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835. Niestety, od razu z błędami w organizacji ruchu. Największy błąd to zastosowanie znaku D-48 (informującego o niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniu) na którym widnieje…

„Kontrola drogowa” na ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku

Na ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku był ustawiony znak B-32e „kontrola drogowa”. Nietrudno się domyślić, że także tu chodziło po prostu o wyznaczenie miejsca w którym odbywają się kontrole drogowe a nie o wprowadzenie obowiązku zatrzymania pojazdu… § 26. 1….

Opublikowane w usunznak

Obszar zabudowany na Trasie Średnicowej w Grudziądzu

Obszar zabudowany na Trasie Średnicowej (droga krajowa nr 55) w Grudziądzu zaczynał się dosyć dziwnym miejscu… Dalej przekrój drogi ulega zmianie na dwujezdniowy. Po prawej stronie las, po lewej linia kolejowa, brak zabudowy, brak przejść dla pieszych… czy tak wygląda…

Opublikowane w usunznak