Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

Najnowszy wpis

Jeden przejazd, dwa stopy

Na przejeździe kolejowym w Gorlicach w ciągu ulicy Wincentego Pola ustawione były dwa znaki stop oraz dwa krzyże świętego Andrzeja dla jednego kierunku. Droga przecina w tym miejscu pięć torów, druga para znaków ustawiona była po pokonaniu czterech nieczynnych torów…

„Rogatka uszkodzona” bez osoby kierującej ruchem

Na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Fryderyka Chopina w Gorlicach ustawiono znak „stój – rogatka uszkodzona”. Niestety nie zapewniono osoby kierującej ruchem… Oznacza to, że zgodnie z przepisami nie można przejechać przez taki przejazd. § 26. 1. Znak B-32 „stój…

Opublikowane w usunznak

Tabliczka wskazuje inny układ dróg niż znak ostrzegawczy

Na drodze wojewódzkiej nr 933 w Libiążu (ul. Chrzanowska) ustawione były znaki wskazujące na skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z jednej strony, choć wg tabliczek drogi podporządkowane występowały z obydwu stron. Oczywistym jest, że powinien zostać ustawiony znak A-6a „skrzyżowanie…

„Zmiana pierwszeństwa” wprowadzająca w błąd. Obwodnica Dynowa.

Pod koniec 2020 roku otwarto obwodnicę Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835. Niestety, od razu z błędami w organizacji ruchu. Największy błąd to zastosowanie znaku D-48 (informującego o niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniu) na którym widnieje…

„Kontrola drogowa” na ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku

Na ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku był ustawiony znak B-32e „kontrola drogowa”. Nietrudno się domyślić, że także tu chodziło po prostu o wyznaczenie miejsca w którym odbywają się kontrole drogowe a nie o wprowadzenie obowiązku zatrzymania pojazdu… § 26. 1….

Opublikowane w usunznak

Obszar zabudowany na Trasie Średnicowej w Grudziądzu

Obszar zabudowany na Trasie Średnicowej (droga krajowa nr 55) w Grudziądzu zaczynał się dosyć dziwnym miejscu… Dalej przekrój drogi ulega zmianie na dwujezdniowy. Po prawej stronie las, po lewej linia kolejowa, brak zabudowy, brak przejść dla pieszych… czy tak wygląda…

Opublikowane w usunznak

Skrzyżowania dróg bez jezdni. Wypadło „mających jezdnię”…

Niedawno ogłoszona ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wprowadziła zmiany także w definicji skrzyżowania. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 10) skrzyżowanie – część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi…

Wypadło „pozostawionego” czyli parkowanie na chodniku po nowemu.

Niedawno ogłoszona ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wprowadziła wiele zmian w przepisach drogowych. Chodnik został zastąpiony drogą dla pieszych, która składa się z… chodnika. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 4a) droga dla pieszych – drogę lub część…

Znaki STOP i „Rogatka uszkodzona” ustawione razem na przejeździe kolejowym!

Na przejeździe kolejowym przy ul. Hallera i Bieszczadzkiej w Krośnie miała miejsce awaria rogatek, zostały ustawione znaki „Rogatka uszkodzona” i STOP. O sprawie poinformował portal Korsno24.pl. Ale co miałoby takie połączenie znaków oznaczać? Znaczenie znaku „rogatka uszkodzona” Znak ten oznacza…

Zakaz jazdy po jezdni hulajnogą elektryczną i UTO.

21 września 2022 roku wejdą w życie nowe przepisy, które zakażą jazdy hulajnogą elektryczną i UTO jazdy po jezdni. W przypadku hulajnogi elektrycznej zakaz dotyczy jezdni o dopuszczalnej prędkości większej niż 30km/h. Po ponad roku przepisy zostały naprawione i dostosowane…