Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

przepisy

Wypadło „pozostawionego” czyli parkowanie na chodniku po nowemu.

Niedawno ogłoszona ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wprowadziła wiele zmian w przepisach drogowych. Chodnik został zastąpiony drogą dla pieszych, która składa się z… chodnika.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

4a) droga dla pieszych – drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów

9) chodnik – część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

ustawa Prawo o ruchu drogowym, od 21 września 2022 r.

Co teraz z parkowaniem, które wcześniej, w określonych warunkach było dopuszczone także na chodniku? Zmianie uległ także art. 47 (ust. 1 i 2) który dotyczył właśnie tej kwestii. Najpierw zobaczmy jak brzmiał ten przepis przed 21 września:

Art. 47. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

ustawa Prawo o ruchu drogowym, przed 21 września 2022 r.

A teraz przepis po nowelizacji:

Art. 47. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych;
3) pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na drodze dla pieszych tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

ustawa Prawo o ruchu drogowym, od 21 września 2022 r.

Teraz dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych gdy… szerokość chodnika (składowa drogi dla pieszych) jest nie mniejsza niż 1,5 metra. Wypadło tutaj słowo „pozostawionego”. Czy oznacza to, że można parkować na drodze dla pieszych bez względu na to, ile miejsca zostanie pieszym? Oczywiście, mamy też inne warunki do spełnienia, jak nie utrudnienie ruchu pieszych.

źródło: sejm.gov.pl, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (2022-07-01, uzasadnienie)

Pewnie pojawią się głosy, że chodnik to część drogi dla pieszych która służy wyłącznie do ruchu pieszych i UWR (co wynika z definicji) i na tej podstawie nie wolno zajmować chodnika przy parkowaniu, można natomiast zająć pozostałe części drogi dla pieszych. Chyba tak widzi to nawet Ministerstwo Infrastruktury. No dobra, przyjmijmy, że tak jest. W takim razie rowery, hulajnogi elektryczne oraz UTO, które dopuszczone są w pewnych warunkach do jazdy po drodze dla pieszych również nie powinny jeździć po chodniku lecz po pozostałej części drogi dla pieszych. Spójrzmy na znowelizowane art. 33, art. 33a oraz art. 33b:

Art. 33.
(…)
5. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów;
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.
(…)
Art. 33b
(…)
2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
(…)

Art. 33b.
(…)
2. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów.
(…)

ustawa Prawo o ruchu drogowym, od 21 września 2022 r.

Wydaje się, że pojazdy te mogą korzystać z całej drogi dla pieszych, także z chodnika. Dlaczego więc dopuszczenie do parkowania na drodze dla pieszych miałoby oznaczać drogę dla pieszych bez chodnika?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *