Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

błędne oznakowanie

Jeden przejazd, dwa stopy

Na przejeździe kolejowym w Gorlicach w ciągu ulicy Wincentego Pola ustawione były dwa znaki stop oraz dwa krzyże świętego Andrzeja dla jednego kierunku. Droga przecina w tym miejscu pięć torów, druga para znaków ustawiona była po pokonaniu czterech nieczynnych torów…

„Rogatka uszkodzona” bez osoby kierującej ruchem

Na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Fryderyka Chopina w Gorlicach ustawiono znak „stój – rogatka uszkodzona”. Niestety nie zapewniono osoby kierującej ruchem… Oznacza to, że zgodnie z przepisami nie można przejechać przez taki przejazd. § 26. 1. Znak B-32 „stój…

Opublikowane w usunznak

Tabliczka wskazuje inny układ dróg niż znak ostrzegawczy

Na drodze wojewódzkiej nr 933 w Libiążu (ul. Chrzanowska) ustawione były znaki wskazujące na skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z jednej strony, choć wg tabliczek drogi podporządkowane występowały z obydwu stron. Oczywistym jest, że powinien zostać ustawiony znak A-6a „skrzyżowanie…

„Zmiana pierwszeństwa” wprowadzająca w błąd. Obwodnica Dynowa.

Pod koniec 2020 roku otwarto obwodnicę Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835. Niestety, od razu z błędami w organizacji ruchu. Największy błąd to zastosowanie znaku D-48 (informującego o niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniu) na którym widnieje…

„Kontrola drogowa” na ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku

Na ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku był ustawiony znak B-32e „kontrola drogowa”. Nietrudno się domyślić, że także tu chodziło po prostu o wyznaczenie miejsca w którym odbywają się kontrole drogowe a nie o wprowadzenie obowiązku zatrzymania pojazdu… § 26. 1….

Opublikowane w usunznak

Obszar zabudowany na Trasie Średnicowej w Grudziądzu

Obszar zabudowany na Trasie Średnicowej (droga krajowa nr 55) w Grudziądzu zaczynał się dosyć dziwnym miejscu… Dalej przekrój drogi ulega zmianie na dwujezdniowy. Po prawej stronie las, po lewej linia kolejowa, brak zabudowy, brak przejść dla pieszych… czy tak wygląda…

Opublikowane w usunznak

Znaki STOP i „Rogatka uszkodzona” ustawione razem na przejeździe kolejowym!

Na przejeździe kolejowym przy ul. Hallera i Bieszczadzkiej w Krośnie miała miejsce awaria rogatek, zostały ustawione znaki „Rogatka uszkodzona” i STOP. O sprawie poinformował portal Korsno24.pl. Ale co miałoby takie połączenie znaków oznaczać? Znaczenie znaku „rogatka uszkodzona” Znak ten oznacza…

Dwa pasy wyłączania i nie ta linia co trzeba

Na węźle „Kielce Północ” (droga ekspresowa S7), jadąc od strony Warszawy i zjeżdżając na drogę krajową nr 73, pomiędzy pasami wyłączania zastosowano linię przerywaną o podwójnej szerokości której kreski i przerwy są równe. Linia ta oznacza, że wyznaczony w ten…

Droga dla rowerów po różnych stronach w zależności od kierunku.

W Skarżysku-Kamiennej droga dla rowerów przy al. Piłsudskiego była oznakowana w dziwny sposób. Z jednej strony znaki wskazywały, że droga dla rowerów jest po lewej stronie a po prawej jest droga dla pieszych. Jednak jadąc w przeciwnym kierunku znaki również…

Opublikowane w usunznak

Pomylili obszar zabudowany z terenem zabudowy. Aleja Solidarności w Lublinie.

Na al. Solidarności w Lublinie obszar zabudowany (wyznaczony znakiem D-42) zaczynał się w dosyć dziwnym miejscu, jeszcze przed węzłem z al. Tadeusza Mazowieckiego i al. Warszawską. W tym miejscu nie zmienia się zagospodarowanie otoczenia drogi, występująca zabudowa jest oddalona od…

Opublikowane w usunznak