Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

przepisy

Nowe przepisy ruchu drogowego od 20 maja 2021 r.

Dzisiaj (20 maja 2021 r.) wchodzą w życie nowe przepisy ruchu drogowego dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (UTO) i urządzeń wspomagających ruch. Już jakiś czas temu opublikowano tekst jednolity ustawy Prawo o ruchu drogowy. Moim zdaniem najważniejsze zmiany to:

Nowe definicje pojazdów i urządzeń

urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni

hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe

urządzenie transportu osobistego –pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe;

ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony z 27.04.2021)

Do urządzenia wspomagającego ruch klasyfikują się między innymi rolki, wrotki, hulajnogi (nieelektryczne). Urządzenie transportu osobistego (UTO) to m. in. deskorolka elektryczna, elektryczny monocykl, segway.

Prędkość dopuszczalna tych pojazdów to 20km/h.

Którędy poruszają się te pojazdy i urządzenia?

Osoba korzystająca z urządzenia wspomagającego ruch jest traktowana prawie jak pieszy. Korzysta z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Na drodze dla rowerów porusza się po prawej stronie.

Hulajnoga elektryczna i UTO zdefiniowane są jako pojazdy, więc co do zasady, poruszają się po jezdni jak wszystkie pojazdy. Jest jednak kilka wyjątków:

  1. Kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, tak jak rowerzyści.
  2. Jazda hulajnogą elektryczną po chodniku dozwolona jest tylko wtedy, gdy brakuje drogi lub pasa ruchu dla rowerów a ruch na jezdni dozwolony jest z prędkością większą niż 30km/h. Gdy dozwolona prędkość jest mniejsza niż 30km/h, kierujący hulajnogą musi korzystać z jezdni.
  3. Kierując UTO należy korzystać z drogi dla rowerów, jeśli występuje. Nie można korzystać z pasa ruchu dla rowerów. W przypadku braku drogi dla rowerów możliwe jest korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych.

Rower, hulajnoga elektryczna, UTO: Postój na chodniku

Nowe przepisy zezwalają na postój rowerów, hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w wyznaczonym miejscu. W przypadku braku takiego miejsca, można zostawić pojazd przy zewnętrznej krawędzi chodnika, pod warunkiem, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m. Nie ma jeszcze przepisów, które określałyby sposób wyznaczania tych miejsc.

Absurdy

Jak to zwykle bywa, nowe przepisy tworzą nowe absurdy. Oto moja lista.

Kontrapasy rowerowe a hulajnogi elektryczne

Ustawa zezwala na korzystanie przez hulajnogi elektryczne z pasów ruchu dla rowerów. A co z kontrapasami, czyli pasami rowerowymi wyznaczonymi na drogach jednokierunkowych pod prąd? W takim miejscu stosuje się znak B-2 „zakaz wjazdu” z tabliczką „nie dotyczy rowerów”. Ale hulajnoga elektryczna przecież nie jest rowerem… więc hulajnogi nie skorzystają z takich miejsc. Podobnie ma się sprawa ze znakiem B-1 „zakaz ruchu w obydwu kierunkach”, czy też z sygnalizatorami, które dotyczą tylko rowerzystów…

Jazda po poboczu

Hulajnogi elektryczne ani UTO, które są teraz pojazdami, nie skorzystają również z poboczy.

jezdnia – część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy
torowisk wydzielonych z jezdni

pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego
rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami
drogowymi

ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony z 27.04.2021)

Zgodnie z definicją, pobocze to część drogi która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów. Jezdnia to część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. Zobowiązane do korzystania z pobocza są pojazdy zaprzęgowe, rowery, wózki rowerowe, motorowy, wózki ręczne… Cóż, najwyraźniej zapomniano zaktualizować ten przepis:

Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych

art. 16 ust. 5, ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony z 27.04.2021)

Zakaz ruchu rowerów a hulajnogi i UTO

Znak B-9 „zakaz wjazdu rowerów”

Znak B-9 oznacza „zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów”. Skoro hulajnoga elektryczna ani UTO nie są rowerami to ten znak ich nie dotyczy.

To wszystko jest skomplikowane

Zasady korzystania z chodników, dróg i pasów ruchu dla rowerów są skomplikowane. Każdy pojazd obowiązują inne zasady… Przykładowo, kierując UTO możemy korzystać z drogi dla rowerów ale z pasa dla rowerów już nie, ale hulajnogą elektryczną można korzystać z obydwu.

Hulajnoga elektryczna i UTO a jazda po jezdni

Niby wszystko jest proste. Hulajnoga elektryczna i UTO są pojazdami, obowiązują je takie same zasady jak inne pojazdy. Choć muszą korzystać z dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów (nie wiedzieć czemu, to drugie nie dotyczy UTO), mogą korzystać z chodników w pewnych sytuacjach, to zdaniem niektórych… nie mogą korzystać z jezdni.

Stwierdzenie, że jest „niedopuszczalne korzystanie z jezdni” przez UTO padło w… opracowaniu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, urządzeń wspomagających ruch –wybrane zmiany w przepisach ruchu drogowego od 20 maja 2021 r.). Jest to stwierdzenie nie znajdujące poparcia w przepisach.

Podobny błąd zdaje się popełniać Ministerstwo Infrastruktury. Na stronie Ministerstwa można przeczytać, że „Regulacje zawarte w projekcie ustawy zabraniają m.in.: kierowania hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h”.

Przepis dotyczący jazdy po chodniku jest następującej treści:

Art. 33
1. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu

Art. 33a
1. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

2. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów

ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony z 27.04.2021)

Ja nie widzę w tych przepisach zakazu poruszania się po jezdni hulajnogą elektryczną w przypadku w przypadku braku drogi lub pasa ruchu dla rowerów po jezdni, na której dozwolony jest ruch pojazdów z prędkością większą niż 30km/h – co miałby oznaczać obowiązek korzystania z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, szczególnie gdy nie ma innych jezdni? Swoją drogą, pas ruchu dla rowerów stanowi część jezdni…

Aktualizacja.

21 września 2022 roku przepisy zostały zaktualizowane.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *