Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

przepisy

Skrzyżowania dróg bez jezdni. Wypadło „mających jezdnię”…

Niedawno ogłoszona ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wprowadziła zmiany także w definicji skrzyżowania.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

10) skrzyżowanie – część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną;

ustawa Prawo o ruchu drogowym, od 21 września 2022 r.

Pierwsze co rzuca się w oczy to to, że w myśl nowej definicji także połączenia jezdni tej samej drogi są skrzyżowaniami. Na ten temat wiele się mówiło w ostatnim czasie, głos zabrało nawet Ministerstwo Infrastruktury.

Ale mamy tu jeszcze jedną istotną zmianę. Spójrzmy na poprzednią definicję skrzyżowania:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

10) skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;

ustawa Prawo o ruchu drogowym, przed 21 września 2022 r.

Tylko przecięcie (a także połączenie i rozwidlenie) dróg mających jezdnie było skrzyżowaniem. Droga przecież nie musi składać się z jezdni, może składać się np. wyłącznie z drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Co ważne, połączenie drogi twardej z drogą wewnętrzną nie jest skrzyżowaniem. Ale może się okazać, że droga nieposiadająca jezdni jest drogą publiczną która łączy się z drogą posiadającą jezdnię która również jest drogą publiczną. Wygląda na to, że w takim wypadku mamy skrzyżowanie…

Spójrzmy jeszcze na nowe definicje drogi twardej i gruntowej:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

2a) droga o nawierzchni gruntowej – drogę z jezdnią o nawierzchni z gruntu rodzimego lub nasypowego, ulepszonego mechanicznie lub chemicznie, w której wierzchnia warstwa może być wykonana z kruszywa naturalnego, sztucznego lub pochodzącego z recyklingu;

2b) droga o nawierzchni twardej – drogę niebędącą drogą o nawierzchni gruntowej;

ustawa Prawo o ruchu drogowym, od 21 września 2022 r.

Droga gruntowa jest to droga z jezdnią o określonej nawierzchni… czy jeśli droga nie ma żadnej jezdni jest drogą twardą?

Pragnę zaznaczyć, że nie jestem ekspertem i mam nadzieję, że nie mam racji, gdyż takie spojrzenie, jakie powyżej zaprezentowałem, byłoby zbyt absurdalne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *