Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

błędne oznakowanie

Znaki STOP i „Rogatka uszkodzona” ustawione razem na przejeździe kolejowym!

Na przejeździe kolejowym przy ul. Hallera i Bieszczadzkiej w Krośnie miała miejsce awaria rogatek, zostały ustawione znaki „Rogatka uszkodzona” i STOP. O sprawie poinformował portal Korsno24.pl. Ale co miałoby takie połączenie znaków oznaczać?

Krosno24.pl – Uszkodzona rogatka na przejeździe kolejowym przy ulicy Hallera (02.06.2022)

Znaczenie znaku „rogatka uszkodzona”

Znak ten oznacza „obowiązek zatrzymania się” i, co ważne, „dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch”. Dokładnie takie samo znaczenie mają znaki z innym napisem na znaku, np. „sygnalizacja uszkodzona”.

§ 26. 1. Znak B-32 „stój – kontrola celna” oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu „Cło-Zoll” na znaku mogą być umieszczone napisy „Kontrola graniczna”, „Rogatka uszkodzona”, „Sygnalizacja uszkodzona”, „Wjazd na prom”, „Kontrola drogowa” lub „Pobór opłat” – odpowiednio do przyczyny zatrzymania.
2. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity z dnia 31 października 2019 r.)

A co jeśli nikt nie kieruje ruchem? Przepisy nie wypowiadają się wprost na ten temat, ale skoro dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby a nikt takiej zgody nie daje, to chyba jest oczywistym, że nie wolno samodzielnie podjąć decyzji o dalszym ruchu.

Co ciekawe, w latach 1993–1999 przepisy zezwalały na dalszy ruch po zatrzymaniu się i upewnieniu, że nie zbliża się pociąg. Ale od 1999 roku jest tak jak obecnie, i należy oczekiwać na zgodę od osoby kierującej ruchem lub sygnału zezwalającego na ruch.

Jeżeli przy znaku B-32b [stój – rogatka uszkodzona] lub B-32c [stój – sygnalizacja uszkodzona] nie ma osoby kierującej ruchem, dalsza jazda może nastąpić po upewnieniu się, że do przejazdu kolejowego nie zbliża się pociąg.

rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 11 stycznia 1993 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Konieczne jest zapewnienie stałej obecności osoby kierującej ruchem

Co ważne, zgodnie z przepisami w przypadku ustawienia znaku B-32b „stój – rogatka uszkodzona” lub B-32c „stój – sygnalizacja uszkodzona” musi być zapewniona stała obecność osoby kierującej ruchem na przejeździe kolejowym.

Znaki B-32b „rogatka uszkodzona” (rys. 3.2.33.3) i B-32c „sygnalizacja uszkodzona” (rys. 3.2.33.4) stosuje się odpowiednio w razie uszkodzenia rogatek lub półrogatek albo uszkodzenia sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym. W razie umieszczenia znaków B-32b lub B-32c konieczne jest zapewnienie stałej obecności osoby kierującej ruchem na przejeździe kolejowym.

rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity z dnia 9 września 2019 r.)

Awaria urządzeń zabezpieczenia ruchu od strony kolei

Kwestie oznakowania przejazdu kolejowego w przypadku awarii urządzeń zabezpieczenia jest dosyć szczegółowo uregulowane stosownym rozporządzeniem. Znaki B-32b „rogatka uszkodzona” lub B-32c „sygnalizacja uszkodzona” stosuje się wyłącznie na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A i to wtedy, kiedy zarządca kolei ma możliwość zapewnienia pracownika uprawnionego do kierowania ruchem.

Gdy nie ma możliwości zapewnienia takiego pracownika, oraz w przypadku awarii na przejazdach kategorii B i C ruch pociągów można prowadzić po wprowadzeniu ograniczenia prędkości czoła pociągów, na całej szerokości przejazdu, do 20km/h. W takim przypadku ustawia się znak B-20 „stop” a pod nim umieszcza się tabliczkę „rogatka uszkodzona” lub „sygnalizacja uszkodzona”.

Przejazd w Krośnie był źle oznakowany w trakcie awarii

Skoro w trakcie niedziałania urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe kategorii A (a takiej jest przejazd w Krośnie) ustawia się jeden ze znaków, czyli B-32b „rogatka uszkodzona” lub B-20 „stop” (z tabliczką „rogatka uszkodzona”, to oznacza to, że jeden z tych znaków był zbędny. W dodatku nikt nie kierował ruchem na tym przejeździe w trakcie awarii. A przecież jeśli kierowcy mają po prostu się zatrzymać i upewnić, że nie zbliża się pociąg, to wystarczy ustawić znak STOP.

Zgłosiłem takie oznakowanie jako wykroczenie. Sprawa zakończyła się nałożeniem mandatu karnego na osobę, która ustawiła znaki.

Jeśli sami spotkacie się z taką sytuacją, to proszę o kontakt i, w miarę możliwości, o wykonanie krótkiego filmu. Zachęcam również do oglądnięcia pełnej relacji na YouTube:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *