Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

Miesiąc: październik 2022

Skrzyżowania dróg bez jezdni. Wypadło „mających jezdnię”…

Niedawno ogłoszona ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wprowadziła zmiany także w definicji skrzyżowania. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 10) skrzyżowanie – część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi…

Wypadło „pozostawionego” czyli parkowanie na chodniku po nowemu.

Niedawno ogłoszona ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wprowadziła wiele zmian w przepisach drogowych. Chodnik został zastąpiony drogą dla pieszych, która składa się z… chodnika. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 4a) droga dla pieszych – drogę lub część…