Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

Miesiąc: sierpień 2023

Jeden przejazd, dwa stopy

Na przejeździe kolejowym w Gorlicach w ciągu ulicy Wincentego Pola ustawione były dwa znaki stop oraz dwa krzyże świętego Andrzeja dla jednego kierunku. Droga przecina w tym miejscu pięć torów, druga para znaków ustawiona była po pokonaniu czterech nieczynnych torów…