Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

Miesiąc: luty 2023

„Kontrola drogowa” na ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku

Na ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku był ustawiony znak B-32e „kontrola drogowa”. Nietrudno się domyślić, że także tu chodziło po prostu o wyznaczenie miejsca w którym odbywają się kontrole drogowe a nie o wprowadzenie obowiązku zatrzymania pojazdu… § 26. 1….

Opublikowane w usunznak

Obszar zabudowany na Trasie Średnicowej w Grudziądzu

Obszar zabudowany na Trasie Średnicowej (droga krajowa nr 55) w Grudziądzu zaczynał się dosyć dziwnym miejscu… Dalej przekrój drogi ulega zmianie na dwujezdniowy. Po prawej stronie las, po lewej linia kolejowa, brak zabudowy, brak przejść dla pieszych… czy tak wygląda…

Opublikowane w usunznak