Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

Miesiąc: kwiecień 2024

Czy gdy przejeżdża pociąg to ktoś kieruje ruchem?

Przejazd kolejowy w ciągu ul. Fabrycznej w Rudnikach koło Częstochowy. Ostrzega przed nim znak A-10 („przejazd kolejowy bez zapór”). Dodatkowo pod krzyżem św. Andrzeja ustawiona jest tabliczka T-10 („przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu…