Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

Miesiąc: kwiecień 2023

Tabliczka wskazuje inny układ dróg niż znak ostrzegawczy

Na drodze wojewódzkiej nr 933 w Libiążu (ul. Chrzanowska) ustawione były znaki wskazujące na skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z jednej strony, choć wg tabliczek drogi podporządkowane występowały z obydwu stron. Oczywistym jest, że powinien zostać ustawiony znak A-6a „skrzyżowanie…

„Zmiana pierwszeństwa” wprowadzająca w błąd. Obwodnica Dynowa.

Pod koniec 2020 roku otwarto obwodnicę Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835. Niestety, od razu z błędami w organizacji ruchu. Największy błąd to zastosowanie znaku D-48 (informującego o niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniu) na którym widnieje…