Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

błędne oznakowanie

Znaki „kontrola drogowa” na obwodnicy Trójmiasta (S6)

Na obwodnicy Trójmiasta, czyli drodze S6, były ustawione znaki „kontrola drogowa”. Znak ten nie służy jednak do wyznaczania miejsc, w których może odbywać się kontrola drogowa ale do wskazania… obowiązku zatrzymania się. Tylko po co wprowadzać obowiązek zatrzymania na ruchliwej drodze ekspresowej?

Znaczenie znaku B-32e „kontrola drogowa”

Jest to odmiana znaku B-32 „stój – kontrola celna”. Znak ten oznacza obowiązek zatrzymania się z powodu kontroli drogowej. Zatrzymanie ma nastąpić przed linią bezwzględnego zatrzymania (taka sama, jak dla znaku „STOP”). Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu odpowiedniego sygnału.

1. Znak B-32 „stój – kontrola celna” oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu „Cło-Zoll” na znaku mogą być umieszczone napisy „Kontrola graniczna”, „Rogatka uszkodzona”, „Sygnalizacja uszkodzona”, „Wjazd na prom”, „Kontrola drogowa” lub „Pobór opłat” – odpowiednio do przyczyny zatrzymania.

2. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity z 31.10.2019)

Pora to zmienić

Nie rozumiem: dlaczego wprowadzono w kilku miejscach obowiązek zatrzymania na ruchliwej drodze ekspresowej? Kierowcy i tak nie zatrzymują się, a przez większość czasu nikt nie zatrzymuje do kontroli drogowej. Zwróciłem się do GDDKiA z wnioskiem o usunięcie tych znaków, ale dopiero na czwarte pismo w tej sprawie uzyskałem odpowiedź.

Niestety, znaków B-32e nie usunięto, a jedynie umieszczono je „na wysokości środka »koperty« P-20”. Nie wiem jakie znaczenie ma to, że miejsca w których występują znaki B-32e znajdują się za linią krawędziową ciągłą. W końcu znak ustawiony po prawej stronie jezdni dotyczy kierujących na wszystkich pasach ruchu…

Tabliczki „nie dotyczy…” pod znakami B-32

Znak B-32e z tabliczką „Nie dotyczy pojazdów Policji, ITD, Służb Utrzymania” na obwodnicy Trójmiasta.

W 2020 roku (najprawdopodobniej) znaki B-32e zmieniły nieco swoją lokalizację (na koniec kopert P-20) oraz pojawiły się pod nimi tabliczki o treści „Nie dotyczy pojazdów Policji, ITD, Służb Utrzymania”. Tu warto zauważyć, że… przepisy nie zezwalają na ograniczenie niektórych znaków zakazu do niektórych uczestników ruchu.

Zakazy wyrażone znakami mogą być też ograniczone do niektórych uczestników ruchu. Wyjątków takich nie można stosować do znaków: B-13, od B-14 do B-17, B-20, B-29, B-31, B-32, B-37, B-38, B-41 i B-43.

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity z 9.09.2019)

Pora to zmienić cz. 2

Po raz kolejny zwróciłem się do GDDKiA. W odpowiedzi jaką uzyskałem pada stwierdzenie, jakoby koperta P-20 wyznaczała… miejsce zastrzeżone wskazane do zatrzymania!

Na kolejne pismo, wykazujące absurdalność udzielonej odpowiedzi nie udzielono mi odpowiedzi. Dlatego zwróciłem się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o podjęcie działań nadzorczych.

Poprawione oznakowanie

W 2021 roku pojawiło się nowe oznakowanie. Znaki B-32e zostały zlikwidowane. Zatoczki do kontroli pojazdów zostały wydzielone powierzchnią wyłączoną z ruchu, a nad zatoczkami ustawiono znaki B-1 „zakaz ruchu” wraz z tabliczkami „Nie dotyczy Policji, ITD i służby drogowej”.

Więcej w filmiku poświęconym tej sprawie:

Last Updated on 14 grudnia 2021 by usunznak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *