Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

błędne oznakowanie

Pomylili obszar zabudowany z terenem zabudowy. Aleja Solidarności w Lublinie.

Na al. Solidarności w Lublinie obszar zabudowany (wyznaczony znakiem D-42) zaczynał się w dosyć dziwnym miejscu, jeszcze przed węzłem z al. Tadeusza Mazowieckiego i al. Warszawską. W tym miejscu nie zmienia się zagospodarowanie otoczenia drogi, występująca zabudowa jest oddalona od drogi i nie jest z nią bezpośrednio związana. Skąd więc początek obszaru zabudowanego w tym miejscu?

Początek obszaru zabudowanego na al. Solidarności w Lublinie (lipiec 2019r.)

Pora to zmienić

Napisałem w tej sprawie do Urzędu Miasta. Pierwsza odpowiedź brzmiała standardowo – wszystko jest poprawnie.

Na moje ponowne pismo w tej sprawie stwierdzono jedynie, że… urząd podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko.

W kolejnym kroku złożyłem skargę na działalność Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością. Skarga oczywiście nie została uznana, ale przedstawiono dosyć wyczerpujące stanowisko.

Powołano się na rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporządzenie to określa między innymi minimalne odległości między skrzyżowaniami dla danych klas dróg . Odległości te różnią się w zależności od tego, czy droga znajduje się na terenie zabudowy czy poza tym terenem.

Przy obecnym oznakowaniu spełniony jest warunek odległości od skrzyżowań. Proponowana przez Pana zmiana lokalizacji znaków początku i końca obszaru zabudowanego spowodowałaby to, że istniejące parametry drogi byłyby niezgodne z wymaganiami przytoczonego rozporządzenia.

Wygląda na to, że… pomylono teren zabudowy z obszarem zabudowanym (choć miasto używa zwrotu „teren zabudowany”).

Teren zabudowy a obszar zabudowany

Obszar zabudowany jest to „obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi”, Tak mówi ustawa prawo o ruchu drogowym. Odpowiednimi znakami, czyli D-42 i D-43.

Teren zabudowy – jest to teren leżący w otoczeniu drogi, na którym dominują obszary o miejskich zasadach zagospodarowania LUB obszary przeznaczone pod takie zagospodarowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ta definicja zawarta jest w przytoczonym przez Lublin rozporządzeniu. Poza tym to rozporządzenie stosuje się przy projektowaniu, budowie oraz przebudowie dróg publicznych a nie przy decydowaniu o organizacji ruchu.

Nie można tych dwóch pojęć stosować zamiennie, bo oznaczają one coś innego i wynikają z różnych aktów prawnych. Droga może być w terenie zabudowy oraz poza obszarem zabudowanym.

Pora to zmienić – ciąg dalszy

Ponownie napisałem w sprawie alei Solidarności. Wskazałem, że obszar zabudowany a teren zabudowy to nie to samo. Dodatkowo przytoczyłem wyrok WSA (sygn. IV SA/Wa 878/10) który to potwierdza, choć dotyczy innej kwestii.

Niestety, zignorowano całkowicie moje argumenty i ponownie stwierdzono, że „przy obecnym oznakowaniu spełniony jest warunek odległości od skrzyżowań dla drogi klasy GP”.

Najwyraźniej nie zapoznano się z moimi argumentami więc napisałem jeszcze raz. Tym razem się udało i przyznano mi rację.

Wprowadzone zmiany

Zmiany zostały wprowadzone w 2022 roku. Granica obszaru zabudowanego została przeniesiona przed skrzyżowanie al. Solidarności z al. Gen. Władysława Sikorskiego i ul. Gen. Bolesława Ducha.

Zapraszam na pełną relację na youtube:

Na al. Solidarności występowały też inne problemy. Zainteresowanych odsyłam do artykułów dot. alei Solidarności:
W tym miejscu możesz łatwo stracić prawo jazdy. „Jest to istne polowanie i reperowanie budżetu” (wideo)
„Za 300 m stracisz prawo jazdy”. Na wjeździe do Lublina zawisł baner z ostrzeżeniem
Nie pojedziemy szybciej po al. Solidarności. „Ryzyko przekroczenia norm hałasu”
Al. Solidarności w Lublinie zmieniła limity prędkości. Zniknęło ograniczenie do 50 km/h. Jak szybko można tam teraz jeździć?

Projekty organizacji ruchu dostępne są publicznie: przed zmianą granic obszaru zabudowanego i po zmianie.

2 KOMENTARZE

  1. Skoro teraz obszar zabudowany zaczyna się przed skrzyżowaniem z Ducha, to wcześniej jest niezabudowany. To oczywiste stwierdzenie prowadzi nas do art. 21.3 Prawa o ruchu drogowym, który mówi: „Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą poza obszarem zabudowanym, jeżeli warunki bezpieczeństwa ruchu na drodze lub jej odcinku za tym przemawiają”.
    Czy zatem ze względu na hałas można zrobić ograniczenie prędkości? Wydaje się, że ustawodawca nie przewidział takiej okoliczności. Czy to znaczy, że te znaki ograniczenia prędkości na wlocie do Lublina są ustawione nielegalnie?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *