Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

błędne oznakowanie

Co skrzyżowanie nowa strefa płatnego parkowania – Wieliczka

W Wieliczce strefa płatnego parkowania była oznakowana w dość absurdalny sposób. Praktycznie przed każdym skrzyżowaniem stosowane były znaki odwołujące strefę płatnego postoju, tylko po to, by za skrzyżowaniem znowu rozpocząć strefę…

Lokalizacja

Błędne oznakowanie (2019 rok)

Wieliczka, ul. Zamkowa. Dwustronny początek strefy płatnego parkowania (znaki D-44)
Wieliczka, ul. Zamkowa. Dwustronny koniec strefy płatnego parkowania (znaki D-45)

Znaki zastosowane w Wieliczce (na powyższych zdjęciach) służą do wyznaczenia strefy płatnego postoju. Znaki te nie wyznaczają miejsc postojowych. W dodatku w tak oznakowanym miejscu… nie powinno się pobierać opłat!

Prawidłowe oznakowanie strefy płatnego parkowania to ustawienie znaków D-44 (początek strefy) i D-45 (koniec) na każdej drodze prowadzącej do obszaru, w którym wyznaczona jest strefa.

Oprócz tego miejsca postojowe powinny być wyznaczone zarówno znakami pionowymi, jak i poziomymi.

Niedopuszczalne jest zastosowanie oznakowania tylko dla jednego kierunku – co niestety miało miejsce w Wieliczce.

I brak jej początku dla przeciwnego kierunku
I brak jej początku dla przeciwnego kierunku
I brak jej początku dla przeciwnego kierunku
Koniec strefy płatnego parkowania…
Koniec strefy płatnego parkowania…

Ciekawa sytuacja miała miejsce w okolicy skrzyżowania ul. Gen. Władysława Sikorskiego z placem Tadeusza Kościuszki – koniec strefy i dwa początki strefy. W dodatku zastosowano napis na tabliczce wskazującej sposób parkowania. Oprócz tego, że stosowanie napisów na tej tabliczce nie jest przewidziane, jest wielce wątpliwym, czy strefa płatnego parkowania może obowiązywać również na placu, o którym wspomina ten napis.

Jeden koniec strefy płatnego parkowania i dwa początki
Dziwna tabliczka pod znakiem D-44

Powolne wprowadzanie zmian (2020)

We wrześniu 2019 roku zwróciłem się o poprawę organizacji ruchu strefy płatnego parkowania. Jeszcze w tym samym miesiącu został przygotowany projekt nowej organizacji ruchu.

organizacja ruchu w strefie płatnego parkowania w Wieliczce (2016)
Poprzednia organizacja ruchu w strefie płatnego parkowania w Wieliczce (2016)
organizacja ruchu w strefie płatnego parkowania w Wieliczce (wrzesień 2019)
Nowa organizacja ruchu w strefie płatnego parkowania w Wieliczce (wrzesień 2019)

Zgodnie z zatwierdzeniem organizacji ruchu, miała ona być wprowadzona do 31 grudnia 2019 roku.

Oznakowanie w większości nie zostało zmienione. W niektórych miejscach wprowadzono znaki strefy płatnego parkowania znakami D-18 „parking”.

Lipiec 2019
Lipiec 2019
Lipiec 2019
Styczeń 2020
Styczeń 2020

Ale w wielu miejscach pozostawało stare oznakowanie.

Jeden koniec strefy płatnego parkowania i dwa początki (styczeń 2020)
Jeden koniec strefy płatnego parkowania i dwa początki (styczeń 2020)

W okolicy kwietnia 2020 roku chyba wszystkie znaki D-44 błędnie służące do wyznaczenia miejsc postojowych zostały zastąpione znakami D-18 „parking”.

Poprawione oznakowanie na ul. Zamkowej w Wieliczce (maj 2020)
Poprawione oznakowanie strefy płatnego parkowania na ul. Zamkowej w Wieliczce (maj 2020)

Niestety, w kilku miejscach nie został oznakowany wyjazd ze strefy płatnego parkowania. Jednym z takich miejsc było miejsce, gdzie… wcześniej stał znak D-45 oznaczający koniec strefy płatnego postoju, ale został on zastąpiony znakiem „parking” z tabliczką „koniec”.

kwiecień 2020
kwiecień 2020
kwiecień 2020
listopad 2020
listopad 2020

Poprawne oznakowanie w tym miejscu zostało wprowadzone dopiero w listopadzie – czyli 10 miesięcy od planowanego wprowadzenia zmian! Przypuszczam, że było to wynikiem mojego kolejnego pisma w tej sprawie oraz skargi na działalność Gminnego Zarządu Dróg. Niestety, mimo to, nadal występują braki w oznakowaniu w centrum Wieliczki – w co najmniej jednym miejscu nadal brakuje znaku oznaczającego wyjazd ze strefy płatnego parkowania! Więcej na ten temat znajdzie się w kolejnym wpisie.

Last Updated on 8 listopada 2020 by usunznak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *