Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

Strefa płatnego parkowania

Co skrzyżowanie nowa strefa płatnego parkowania – Wieliczka

W Wieliczce strefa płatnego parkowania była oznakowana w dość absurdalny sposób. Praktycznie przed każdym skrzyżowaniem stosowane były znaki odwołujące strefę płatnego postoju, tylko po to, by za skrzyżowaniem znowu rozpocząć strefę… Lokalizacja Błędne oznakowanie (2019 rok) Znaki zastosowane w Wieliczce…