Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

błędne oznakowanie

Nielegalny zakaz wyprzedzania na dwupasmówce w czasie remontu – Rząska k. Krakowa

W Rząsce koło Krakowa z powodu remontu wiaduktów drogowych wprowadzono zakaz wyprzedzania, pomimo tego, że pozostawiono dwa pasy ruchu dla jednego kierunku.

Lokalizacja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, znaków „zakaz wyprzedzania” nie stosuje się na drodze, na której występują dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Dlaczego więc ustawiono takie znaki w tym miejscu? Na tym odcinku drogi nie występują przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe, jedynie skrzyżowanie wyłącznie na prawe skręty. Można odnieść wrażenie, że jest to po prostu standardowe oznakowanie każdego remontu, bez względu na okoliczności.

8.05.2020
8.05.2020
8.05.2020
21.05.2020
21.05.2020

Zwróciłem się do GDDKiA o poprawę organizacji ruchu w tym miejscu. Wkrótce wprowadzono zmiany w organizacji ruchu – usunięto znaki B-25 „zakaz wyprzedzania”.

Usunięto również znak końca zakazów. Był on umieszczony niedaleko wjazdu do obszaru zabudowanego, w związku z czym nie miał wielkiego sensu po likwidacji znaków „zakaz wyprzedzania”.

27.05.2020
27.05.2020
27.05.2020
21.05.2020
21.05.2020

Warto zwrócić uwagę na to, jak szybko zostały wprowadzone zmiany. Niestety, nie jest to regułą nawet w przypadku poważniejszych błędów organizacji ruchu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *