Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

błędne oznakowanie

Przejazd kolejowy czy bocznica?

Po: poprawne oznakowanie
Po: poprawne oznakowanie
Po: poprawne oznakowanie
Przed: sprzeczne oznakowanie
Przed: sprzeczne oznakowanie

Oznakowanie tego przejazdu nie tylko wyglądało dziwacznie – co w zasadzie miałyby oznaczać dwie lokomotywy? Takie połączenie znaku ostrzegawczego z tabliczką ma w zasadzie wykluczające znaczenie.

Znaczenie znaków drogowych

Kolejno: znak A-10 „przejazd kolejowy bez zapór”, znak A-30 „inne niebezpieczeństwo”, tabliczka T-10 „bocznica kolejowa lub tor o podobnym charakterze”

Znak A-10 oczywiście ostrzega przed przejazdem kolejowym bez zapór. Tabliczka T-10 oznacza natomiast „przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu” (§ 11 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych). Tabliczka ta zgodnie z przepisami powinna być umieszczona pod znakiem A-30 „inne niebezpieczeństwo” (znak ten ostrzega przed niebezpieczeństwami nieokreślonymi innymi znakami). Dlaczego tabliczka ta znalazła się więc pod znakiem „przejazd kolejowy bez zapór”?

Słupki wskaźnikowe umieszczane przed przejazdami kolejowymi (G-1a, G-1b, G-1c)

Słupki wskaźnikowe wskazują odległość od przejazdu – słupek z dwoma kreskami ustawiany jest w odległości ⅔ od przejazdu, a słupek z jedną kreską w odległości ⅓. Pomiędzy słupkiem z jedną kreską a przejazdem kolejowym zabroniony jest postój pojazdu.

Art. 49. 2. Zabrania się postoju:
3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

prawo o ruchu drogowym

Takie połączenie znaków może wprowadzać w błąd: z jednej strony kierowca otrzymuje informację, że ruch na drodze musi zostać zatrzymany w czasie przejazdu pociągu (tabliczka T-10), z drugiej strony znak A-10 nie przekazuje takiej informacji i sugeruje, że jest to zwykły przejazd kolejowy bez zapór, gdzie należy samemu upewnić się czy nie zbliża się pociąg.

Droga w tym miejscu przecina się z torem prowadzącym do pobliskiego zakładu, wydaje się więc że w takiej sytuacji powinna zostać zastosowana jedynie tabliczka informująca o bocznicy kolejowej (lub torze o podobnym charakterze) wraz ze znakiem ostrzegającym przed „innym niebezpieczeństwem”.

Poprawione oznakowanie

Kilka miesięcy po zwróceniu się o poprawę oznakowanie dokonano zmiany. Zastąpiono znak ostrzegawczy „przejazd kolejowy bez zapór” znakiem „inne niebezpieczeństwo”. Usunięto również słupki wskaźnikowe umieszczane przed przejazdami kolejowymi.

Obecne oznakowanie jest poprawne i nie budzi wątpliwości co oznaczają dwie lokomotywy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *