Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

sygnalizacja świetlna

Bezsensowna strzałka do skrętu w lewo – Kraków, ul. Bora-Komorowskiego

Na wyjeździe z centrum handlowego „Krokus” na ul. Bora-Komorowskiego w Krakowie nadawany był dość niestandardowy zestaw sygnałów – sygnał czerwony wraz z strzałkami umożliwiającymi „skręt warunkowy” w obydwie strony.

Strzałka do skrętu „warunkowego” w lewo i w prawo

Przez wiele lat program sygnalizacji świetlnej przewidywał w tym miejscu wyjazd w lewo jedynie podczas nadawania tzw. strzałki warunkowej (sygnalizator S-2). Równocześnie nadawana była strzałka umożliwiająca skręt w prawo.

W momencie, gdy strzałki były zapalone, dla obu kierunków ul. Bora-Komorowskiego nadawany był sygnał czerwony, również piesi i rowerzyści (wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego) mieli nadawany sygnał czerwony.

Jedyną relacją, która również była otwarta, było przejście dla pieszych i przejazd rowerowy w poprzek ul. Bora-Komorowskiego (po skręcie w lewo).

Jak wynika ze zdjęć z serwisu Google Maps, taki program sygnalizacji obowiązywał co najmniej od lipca 2014r.

Tak wyglądał sygnał nadawany dla wyjazdu z CH „Krokus” jeszcze w 2017r. (fot. Google Maps)

Takie rozwiązanie ma wiele wad

Przy skręcie w takiej sytuacji należy zatrzymać i upewnić się, że nie zostanie utrudniony ruch innym uczestnikom ruchu. Jednocześnie cały ruch wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego jest wtedy zamknięty. Jedyna kolizja to ta podczas skrętu w lewo (z rowerzystami i pieszymi po skręcie), co jest jednak dopuszczalne przy zwykłym sygnale zielonym.

Drugi powód to fakt, że zgodnie z przepisami zielona strzałka zezwala jedynie na skręt w najbliższą jezdnię. W tym wypadku skręt w lewo odbywa się w drugą jezdnię, ponieważ ul. Bora-Komorowskiego jest dwujezdniowa. Czyżby wszyscy skręcający w lewo popełniali wykroczenie?

Ostatni powód to fakt, że obecnie niedopuszczalna jest kolizja strumienia „strzałki warunkowej” z strumieniem rowerowym.

Propozycje zmian

We wrześniu 2019r. zaproponowałem wprowadzenie jednej z następujących zmian:

  • wprowadzenia sygnalizatora kierunkowego (skręt w prawo), zastąpienie strzałki warunkowej w lewo zwykłym sygnałem zielonym
  • wprowadzenie zwykłego sygnału zielonego wtedy, kiedy dopuszczalny jest skręt w prawo i w lewo oraz pozostawienie strzałki warunkowej w prawo

Po wprowadzeniu zmiany

W listopadzie 2019r. wprowadzono zmiany wg drugiej propozycji. Przypuszczam że wynika to m.in. z mniejszych kosztów i mniejszego nakładu pracy takiej zmiany. Obowiązek zatrzymania się przy skręcie w lewo w tym miejscu zniknął. Sygnały są bardziej czytelne dla kierowców, dodatkowo nadawany jest sygnał żółty przed zapaleniem się sygnału czerwonego, czego brakowało przy poprzednim rozwiązaniu.

jest
jest
jest
było
było
Wyjazd z CH Krokus na ul. Bora-Komorowskiego w Krakowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *