Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

Bezsensowna strzałka do skrętu w lewo – Kraków, ul. Bora-Komorowskiego

Na wyjeździe z centrum handlowego „Krokus” na ul. Bora-Komorowskiego w Krakowie nadawany był dość niestandardowy zestaw sygnałów – sygnał czerwony wraz z strzałkami umożliwiającymi „skręt warunkowy” w obydwie strony. Strzałka do skrętu „warunkowego” w lewo i w prawo Przez wiele…

Opublikowane w usunznak