Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

Strzałka do skrętu warunkowego (sygnalizator S-2)