Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

błędne oznakowanie

E67 zamiast E30. Błędny numer drogi europejskiej na węźle „Łódź Północ”

Na węźle „Łódź Północ” obecny był znak wskazujący, że do Poznania prowadzi autostrada A2 oraz droga europejska E67. Problem w tym, że droga E67 nie prowadzi przez ten węzeł. Przebiega ona przez Warszawę, Piotrków Trybunalski, Łódź (w tym węzeł „Łódź Południe”) oraz Wrocław. Do Poznania prowadzi droga E30.

Przed (czerwiec 2021)
Przed (czerwiec 2021)
Przed (czerwiec 2021)
Po (październik 2021)
Po (październik 2021)

Zwróciłem się w tej sprawie do łódzkiego oddziału GDDKiA, wkrótce dostałem odpowiedź, że został naniesiony poprawny numer drogi.

Odpowiedź GDDKiA