Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

Miesiąc: lipiec 2022

Droga dla rowerów po różnych stronach w zależności od kierunku.

W Skarżysku-Kamiennej droga dla rowerów przy al. Piłsudskiego była oznakowana w dziwny sposób. Z jednej strony znaki wskazywały, że droga dla rowerów jest po lewej stronie a po prawej jest droga dla pieszych. Jednak jadąc w przeciwnym kierunku znaki również…

Opublikowane w usunznak