Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

Postój taksówek (znaki D-19 i D-20) obecnie.