Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

Zgłoś znak STOP na przejeździe kolejowym z sygnalizacją lub rogatkami