Usuń Znak

Błędne oznakowanie dróg w Polsce oraz próby poprawy takiego oznakowania.

droga ekspresowa

Obszar zabudowany na drodze ekspresowej – S74 w Kielcach

Połączenie obszaru zabudowanego z drogą ekspresową wydaje się być absurdalne. W końcu droga ekspresowa, to droga na której dopuszczony jest ruch tylko pojazdów samochodowych a piesi nie mogą z niej korzystać, nie powinny również na niej występować zjazdy do posesji….

Opublikowane w usunznak